מגדל אור

קביעת מזוזה בבית הספר היסודי החדש אורות בעמק

בשעה טובה ומוצלחת, ובשבח והודיה לה’ יתברך החודש קבע נשיא מוסדות מגדל אור הרב יצחק דוד גרוסמן שליט”א מזוזה בבית הספר היסודי החדש לבנות אורות בעמק מזוזה.
בטקס רב הרושם של קביעת המזוזה השתתפו כלל הורי התלמידות מנכ”ל המוסדות והכי חשוב בנות בית הספר.
התלמידות חוו חוויה מיוחדת במינה של פריצת דרך והתחלה של בית ספר חדש שיהווה מודל לחיקוי למצוינות ערכים ומסורת .