מגדל אור

חלוקת דמי חנוכה בתלמוד תורה

במהלך חג החנוכה ביקר הרב בתלמוד התורה של מוסדות מגדל אור שם העביר הרב שיחת חיזוק לקראת החג בה עסק בחשיבות שמירת הזהות היהודית והדבקות במסורת ישראל .
לאחר השיחה חילק הרב לכל תלמידי התלמוד תורה דמי חנוכה.
בחלוקת דמי החנוכה התבטא הרב כי המנהג הוא שהאבא מחלק דמי חנוכה לילדיו והוא מרגיש כמו אבא שלהם .