מגדל אור

הדלקת נר ראשון וחלוקת דמי חנוכה במתיבתא

את הנר הראשון של חנוכה הדליק הרב יחד עם תלמידי המתיבתא בטקס מרגש ורב רושם .
במהלך הטקס יחד עם סעודת מצווה שמעו תלמידי המתיבתא שיחה מפי הרב בעניין החג ובסיומה חילק הרב דמי חנוכה לכל תלמיד ותלמיד וברך כל אחד בברכת חנוכה שמח.