מגדל אור

רשת מוסדות חינוך מגדל אור
מיסודו של חתן פרס ישראל הרב יצחק דוד גרוסמן