מגדל אור

חלוקת דבש מנשיא המוסדות הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א לשנה טובה ומתוקה

במהלך הימים האחרונים נשיא המוסדות הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א עבר בין המוסדות השונים והעביר שיחת התעוררות מיוחדת לקראת ראש השנה.
במהלך הדגיש הרב את מעלת היום הקדוש ואת החשיבות בהמלכת הקב"ה עלינו ומעלת התקיעות כמו כן דיבר הרב על הזכות הגדולה לה זכינו שה' הוא אבינו מלכנו .
מיד לאחר השיחה ניגשו התלמידים כל אחד בתורו וקיבלו ברכה מיוחדת ודבש כסימן לברכת שנה טובה ומתוקה.
אין ספק כי השיחה והברכה נתנו לתלמידים כוחות וחוויה חיובית לקראת חופשת החג אותה יקיימו התלמידים בקרב משפחותיהם .