רשת מוסדות חינוך מגדל אור
מיסודו של חתן פרס ישראל הרב יצחק דוד גרוסמן


להרשמה למוסדות

מגדל אור

[frontpage_news widget="911" name="מגדל-אור"]

כפר הנוער אפיקי אור

[frontpage_news widget="889" name="קריית חינוך לבנות"]

בית ספר יסודי פנינת אור

[frontpage_news widget="887" name="פנינת אור"]

מחשבה לאמניות

[frontpage_news widget="898" name="מחשבה"]

מעונות יום וגני ילדים

[frontpage_news widget="902" name="מעונות"]

מתיבתא לצעירים

[frontpage_news widget="701" name="מתיבתא"]

ישיבת מאור ישראל

[frontpage_news widget="884" name="מאור ישראל"]

סלון כלות

[frontpage_news widget="903" name="סלון כלות"]

מבשלים עתיד

[frontpage_news widget="900" name="מבשלים"]